Facility-Management

6 συμβουλές για τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου

Είστε έτοιμοι να μισθώσετε επαγγελματικό χώρο και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε; Είτε πρόκειται για χώρο γραφείων, είτε για κατάστημα λιανικής, είτε για οτιδήποτε άλλο, σίγουρα καλείστε να πάρετε μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση για την επιχείρησή σας. Απόφαση που θα καθορίσει σε ένα μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της.

Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να εξετάσετε προσεκτικά όλες τις παραμέτρους γύρω από την επικείμενη μίσθωση, όπως τους όρους του μισθωτηρίου, το μηνιαίο τίμημα και τη διάρκεια. Στο παρακάτω άρθρο, συνοψίσαμε 6 συμβουλές προς εσάς, προκειμένου να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Καλή ανάγνωση!

1. Επιλέξτε στρατηγικά τη τοποθεσία.

 
Οι τρεις πιο σημαντικές φράσεις στην αγορά ακινήτων, είτε αυτά προορίζονται για οικιστική, είτε για επαγγελματική χρήση, είναι… “τοποθεσία, τοποθεσία, τοποθεσία”. Ο κλάδος, στον οποίο ανήκει η επιχείρησή σας, παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην επιλογή της φυσικής της τοποθεσίας. Εάν η επιχείρηση σας ανήκει στο τομέα της λιανικής, τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πόσο προσβάσιμη θα είναι στους πιθανούς πελάτες σας. Επίσης, καλό θα ήταν να εξετάσετε, ποιες άλλες επιχειρήσεις βρίσκονται στην περιοχή, η ασφάλεια της τοποθεσίας και κατά πόσο οι γειτονικές εταιρείες/καταστήματα θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός “οικοσυστήματος” στο οποίο θα μπορούσε να “ανθήσει” η επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Ελέγξτε τη προσβασιμότητα στο ακίνητο

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες σχετικά με την τοποθεσία του ακινήτου είναι ο βαθμός προσβασιμότητας στις παρακάτω ομάδες ενδιαφέροντος:

 • Στους πελάτες σας
 • Στους συνεργάτες σας
 • Στους εργαζόμενους

Κρατήστε την ισορροπία στον ανταγωνισμό

Φυσικά, ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει να εξετάσετε, είναι και η ενδεχόμενη παρουσία του ανταγωνισμού στην περιοχή. Ιδανικά, δεν θα πρέπει ούτε να είσαστε η μοναδική επιχείρηση στον τομέα σας στην περιοχή, αλλά ούτε και να υπάρχουν τόσο πολλές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που να δυσκολεύουν την κατάσταση. Η ισορροπία είναι το ζητούμενο.

2. Βεβαιωθείτε ότι το μίσθωμα ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σας.

 
Προτού προχωρήσετε στην μίσθωση ενός επαγγελματικού ακινήτου θα πρέπει να λάβετε υπόψιν κάποιες παραμέτρους  σχετικά με το συμφωνηθέν μίσθωμα. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:
 • Σιγουρευτείτε ότι το ποσό είναι μέσα στον προϋπολογισμό σας
 • Να μπορείτε να καλύψετε ενδεχόμενη ρήτρα για ετήσια αύξηση στο συμβόλαιο
 • Τι απαιτούμενη προκαταβολή αναφέρεται στο μισθωτήριο
 • Κατά πόσο ανταποκρίνεται στην εμπορική του αξία

2. Προσοχή στους όρους του μισθωτηρίου.

 
Πολύ σημαντικό κομμάτι αποτελούν οι όροι που αναφέρονται στο συμβόλαιο. Εκτός από το ύψος του μισθώματος που αναφέραμε παραπάνω, άλλοι σημαντικοί όροι είναι:
 • Η διάρκεια της μίσθωσης
 • Όροι επέκτασης του μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Κατά πόσο οι όροι της χρήσης καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης

Σχετικά με την διάρκεια της μίσθωσης ενός επαγγελματικού ακινήτου θα πρέπει να σκεφτείτε, όχι μόνο τις τωρινές ανάγκες της εταιρίας, αλλά και τις μελλοντικές. Εάν, για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλεψη για ανάπτυξη σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο το ακίνητο θα μπορεί να στεγάσει επιπλέον προσωπικό ή και εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ελάχιστο χρονικό διάστημα μιας μίσθωσης επαγγελματικής στέγης είναι τρία έτη. Καλό θα είναι στους όρους επέκτασης του συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου να εξασφαλίσετε την παραμονή της επιχείρησής σας στο συγκεκριμένο ακίνητο για ένα συγκεκριμένο επιπλέον διάστημα, εφόσον το επιθυμείτε.

Το είδος επιχείρησης, για το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ένας συγκεκριμένος χώρος, διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και από κτήριο σε κτήριο. Θα πρέπει λοιπόν οι όροι χρήσης του ακινήτου να καλύπτουν το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

4. Λάβετε υπόψη τα επιπλέον έξοδα, πέραν του μισθωτηρίου.

 
 

Μεγάλη προσοχή στην μίσθωση επαγγελματικού ακινήτου πρέπει να δοθεί και στα επιπλέον έξοδα που θα έχει αυτό, εκτός του ενοικίου. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι:

 • Κοινόχρηστα
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Έξοδα διαμόρφωσης/ανακαίνισης χώρου
 • Μηνιαία έξοδα συντήρησης

Υπολογίστε τα κοινόχρηστα

Αρκετά συχνά, ο ιδιοκτήτης του χώρου που σας ενδιαφέρει για μίσθωση μπορεί να ζητάει ένα ενοίκιο το οποίο, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται πολύ ελκυστικό. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις όμως δεν έχουμε υπολογίσει τα κοινόχρηστα που έχει. Για αυτό το λόγο, καλό θα είναι να περιλαμβάνονται και αυτά στα πάγια μηνιαία έξοδα που θα έχει η ενδεχόμενη μίσθωση επαγγελματικού ακινήτου. Παράγοντες όπως η παλαιότητα του κτηρίου, τα τετραγωνικά του και το είδος θέρμανσης/κλιματισμού μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τα έξοδα.

Αποκτήστε ασφαλιστική κάλυψη στο ακίνητο

Η ασφαλιστική κάλυψη σε μια μίσθωση επαγγελματικής στέγης είναι απαραίτητη στις μέρες μας. Μια τυπική ασφάλεια επαγγελματικού χώρου καλύπτει συνήθως φυσικά φαινόμενα όπως σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες αλλά και ασφάλεια αστικής ευθύνης προς τρίτους. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι η κοστολόγηση των ασφαλίστρων διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Για αυτό τον λόγο πρέπει να συνυπολογιστεί το επιπλέον κόστος.

Υπολογίστε τα έξοδα διαμόρφωσης/ανακαίνισης χώρου

Ο χώρος τον οποίο θα επιλέξετε μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να χρειάζεται συγκεκριμένη διαμόρφωση ή απλά ανακαίνιση, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας σας. Καλό θα ήταν να διαπιστωθεί, εάν, το ποσό που απαιτείται για τις εργασίες της διαμόρφωσης αυτής, είναι μέσα στον προϋπολογισμό σας.

Υπολογίστε με ακρίβεια τα μηνιαία έξοδα συντήρησης

Κάθε επαγγελματικός χώρος έχει και κάποια πάγια μηνιαία έξοδα, τα οποία πρέπει να συνυπολογίσετε προτού προχωρήσετε στη μίσθωση. Τα κόστη του ηλεκτρικού ρεύματος, των υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας, της συντήρηση των μονάδων κλιματισμού, καθώς και της καθαριότητας του χώρου είναι τα πιο συνηθισμένα από αυτά.

5 Δώστε έμφαση στο “Image” του ακινήτου.

 
 

Εκτός από την τοποθεσία του ακινήτου, πολλές φορές, σημαντικό ρόλο παίζει και η εικόνα του. Ειδικά όταν πρόκειται για μια εταιρία, την οποία επισκέπτονται πελάτες ή και συνεργάτες. Η εικόνα του ακινήτου θα πρέπει να συμφωνεί με την αγορά, στην οποία ανήκει και το κοινό, στο οποίο απευθύνεται.

Παράγοντες, όπως ο όροφος, το μέγεθος και η διαρρύθμιση επικοινωνούν διαφορετικά πράγματα σχετικά με την εταιρία και το brand της. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα καταστήματα λιανικής βρίσκονται σε ισόγειο και τα εταιρικά γραφεία συνήθως βρίσκονται σε όροφο με θέα, ένα χαρακτηριστικό που υποδηλώνει κύρος και δύναμη. Καλό θα ήταν λοιπόν η εικόνα του χώρου να εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της εταιρίας σας.

6. Εξασφαλίστε νομική αντιπροσώπευση.

 
 

Σε πολλές από τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου, είναι απαραίτητη η συνεργασία με κάποιον δικηγόρο με εμπειρία στο χώρο. Νομικοί που ειδικεύονται στην εκμίσθωση επαγγελματικών ακινήτων μπορούν να προστατεύσουν τα συμφέροντα σας ως μισθωτή επαγγελματικής στέγης, να ελέγξουν τους όρους του μισθωτηρίου και να σας συμβουλέψουν σχετικά με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την γενικότερη σχετική νομοθεσία.

ΠΗΓΗ

Share: